Tilmelding

Fra foråret 2021 har vi interviewet tidligere værfts-ansatte, enten enkeltvis eller i grupper, men vi samler stadig navne ind på dem, der kunne tænke sig at lade sig interviewe

Har du været ansat på et stålskibsværft et sted i Danmark? Så vil vi meget gerne høre fra dig. Og husk: vi er interesserede i at høre fra alle – ikke kun fra smede og skibsbyggere. Har du arbejdet på tegnestuen, siddet på kontoret, gjort rent eller serveret i kantinen? Har du været arbejdsmand, faglært, funktionær eller direktør? Så lad os høre fra dig!

Ud fra den samlede liste udvælger vi dem som vi ender med at interviewe, så vi får så bredt sammensat en gruppe som muligt. Du hører fra os under alle omstændigheder, uanset om du bliver udvalgt til interview eller ej.

Ja tak – skriv mig op

Dit for- og efternavn
Din e-mail adresse
Dit telefonnummer
Den by du bor i nu
Det eller de værfter du har arbejdet på - f.eks. Helsingør, Lindø, Aalborg, o.s.v.
Hvad du var beskæftiget med på værftet - f.eks. maskinarbejder, skibsbygger, kranfører, ingeniør, administration, ledelse
Cirka hvornår var du ansat - f.eks. 1962-1975
Hvis der er andet du synes vi skal vide

Spørgsmål og svar

Hvordan udvælger i hvem i interviewer?

Af praktiske hensyn er der grænser for, hvor mange vi kan interviewe. Vi regner med at udvælge ca. 4-5 værftsbyer, hvor vi laver interviews med tidligere værftsansatte – nogle enkeltvis, og andre i små grupper.

Vi foretager udvælgelsen, så vi får så god spredning som muligt i alder, sted, beskæftigelse, køn, mm. blandt de, der bliver interviewet.

Selv om du ikke bliver udvalgt til interview i første omgang, vil vi gerne beholde dig på vores kontaktliste. Det kunne jo være, vi fik mulighed for at lave flere interviews senere.

Hvornår får jeg besked?

Vores oprindelige tidsplan er desværre skredet noget, pga. corona-epidemien, men vi regner med primært at interviewe forår og efterår 2021.

Du kan følge med på siden her. Og skulle du blive utålmodig, kan du altid skrive til os på kontakt@stemmerfravaerftet.dk

Hvad gør i med mine kontaktoplysninger?

De oplysninger du sender til os via denne side, vil blive opbevaret hos Værftsmuseet under Museerne Helsingør. De vil kun blive brugt i forbindelse med projektet. Du vil kun modtage emails fra os, som har relation til værftshistorie og indsamling af værftserindringer.

Vi videregiver under ingen omstændigheder dine oplysninger til uvedkommende tredjepart. Du kan naturligvis altid forlange at blive slettet fra listen igen. Du kan læse flere detaljer om vores privatlivspolitik her.

Hvad bruger i mit interview til?

Hvis du bliver udvalgt til interview, så vil resultatet indgå i Værftsmuseets arkiv. Her vil det kort fortalt være til rådighed til forskning i og formidling af værftshistorie.

Helt konkret er det en del af projektet, at udvalgte afsnit af interviews fremover skal kunne høres af de besøgende i Værftsmuseets udstillinger. På den måde kan du helt bogstaveligt komme til at fortælle historie til de kommende generationer.

Når vi går i gang med at lave interviews, vil du få mulighed for at tage mere specifikt stilling til, på hvilke betingelser vi må bruge netop din fortælling – f.eks. om du vil være anonym.

Hvis jeg har flere spørgsmål – eller får det undervejs?

Så kan du altid skrive til os på kontakt@stemmerfravaerftet.dk