Tilmelding

Tak for din tilmelding!

Du er nu på vores bruttoliste over tidligere værftansatte, som gerne vil interviewes til “Stemmer fra værftet”.

Du kan regne med at høre mere fra os, i løbet af eftersommeren 2020. Du kan naturligvis også følge projektets udvikling her på web-siden.

Spørgsmål og svar

Hvordan udvælger i hvem i interviewer?

Af praktiske hensyn er der grænser for, hvor mange vi kan interviewe. Vi regner med at udvælge ca. 5 værftsbyer, hvor vi laver interviews med 10-20 tidligere værftsansatte hvert sted – nogle enkeltvis, og andre i små grupper.

Vi foretager den endelige udvælgelse, så vi får så god spredning som muligt i alder, sted, beskæftigelse, køn, mm. blandt de, der bliver interviewet.

Selv om du ikke bliver udvalgt til interview i første omgang, vil vi gerne beholde dig på vores kontaktliste. Det kunne jo være, vi fik mulighed for at lave flere interviews senere.

Hvornår får jeg besked?

Vores oprindelige tidsplan er desværre skredet noget, pga. corona-epidemien. Lige nu regner vi med at kunne give besked i eftersommeren eller først på efteråret. Interviewene vil så finde sted i løbet af efteråret.

Du kan følge med på siden her. Og skulle du blive utålmodig, kan du altid skrive til os på kontakt@stemmerfravaerftet.dk

Hvad gør i med mine kontaktoplysninger?

De oplysninger du sender til os via denne side, vil blive opbevaret hos Værftsmuseet under Museerne Helsingør. De vil kun blive brugt i forbindelse med projektet. Du vil kun modtage emails fra os, som har relation til værftshistorie og indsamling af værftserindringer.

Vi videregiver under ingen omstændigheder dine oplysninger til uvedkommende tredjepart. Du kan naturligvis altid forlange at blive slettet fra listen igen. Du kan læse flere detaljer om vores privatlivspolitik her.

Hvad bruger i mit interview til?

Hvis du bliver udvalgt til interview, så vil resultatet indgå i Værftsmuseets arkiv. Her vil det kort fortalt være til rådighed til forskning i og formidling af værftshistorie.

Helt konkret er det en del af projektet, at udvalgte afsnit af interviews fremover skal kunne høres af de besøgende i Værftsmuseets udstillinger. På den måde kan du helt bogstaveligt komme til at fortælle historie til de kommende generationer.

Når vi går i gang med at lave interviews, vil du få mulighed for at tage mere specifikt stilling til, på hvilke betingelser vi må bruge netop din fortælling – f.eks. om du vil være anonym.

Hvis jeg har flere spørgsmål – eller får det undervejs?

Så kan du altid skrive til os på kontakt@stemmerfravaerftet.dk