Projektet

Formålet med ”Stemmer fra værftet” er at bevare erindringen om skibsbygning i Danmark, baseret på interviews med de mange forskellige faggrupper som fandtes på værfterne: skibsbyggere, kantinedamer, svejsere, ingeniører, elektrikere, kontorpersonale, kranførere – og mange flere.

Uddrag af de interviews vi optager vil komme til at indgå i formidlingen på Værftsmuseet i Helsingør – som med tiden skal blive til Danmarks Værftsmuseum. Med de personlige stemmer vil vi gøre historien levende og vedkommende for fremtidige museumsgæster.

Men “Stemmer fra værftet” er også et forskningsprojekt. Ved at optage interviews på forskellige måder og på forskellige steder, vil vi blive klogere på, hvad der har indflydelse på vores erindringer.

Bliver man f.eks. mere inspireret til at huske, når man sidder i en gruppe med gamle kolleger, frem for hvis man bliver interviewet alene? Husker man andre ting, når man står der hvor værftet lå, end når man sidder hjemme i stuen?

Aarhus Flydedok
Det er længe siden den sidste nybygning blev søsat fra Flydedokken i Aarhus. Men den store kran står der endnu, nærmest som et vartegn for byen. Foto: Lars K. Christensen.

Selv om historien ofte skrives ud fra, hvad der gennem tiden er blevet nedfældet på skrift, så er der også en tradition indenfor historiefaget, der beskæftiger sig med mundtlig historie. Det er denne tradition, som “Stemmer fra værftet” knytter an til og viderefører. Samtidig knytter projektet an til tidligere forskning i, hvordan vi som personer, grupper og samfund gør brug af historien. Derfor er vi også interesserede i så mange forskellige perspektiver på historien som muligt.

At “Stemmer fra værftet” er et forskningsprojekt betyder også, at vi vil informere om projektets resultater og dele erfaringer med kolleger i ind- og udland, f.eks. gennem forskningsseminarer og artikler i historiske fagtidsskrifter.

Det er således vores ambition, at “Stemmer fra værftet” også skal komme til at blive et eksempel på, hvordan det at lade de der selv har oplevet historien komme til orde, er både relevant og frugtbart for den historiske forskning og formidling i almindelighed.

Målsætning

Kort fortalt ønsker vi med “Stemmer fra værftet”

At indsamle og bevare erindringer fra ansatte på danske værfter, til brug for Værftsmuseet Helsingør og et kommende Danmarks Værftsmuseum

At udvikle en levende og engageret formidling af den danske værftshistorie, baseret på interviews

At forske i hvordan forskellige interviewsituationer påvirker erindringer, og i hvordan erindringer om fortiden formes og bruges

Projektbeskrivelse

Ønsker du at læse en grundigere, akademisk projektbeskrivelse kan du finde den her (LINK MANGLER)