Privatlivspolitik

Hvilke personlige data opsamles?

Fra dette websted opsamles udelukkende de data du selv sender til os, via formularen “Tilmelding“.

Hvem er ansvarlig for opbevaring af data?

Dine indsendte data opbevares af Museerne Helsingør, et statsanerkendt museum, ejet af Helsingør Kommune.

Hvad bruger vi dine data til?

Hovedformålet med at opbevare dine oplysninger er, at kunne udvælge dig som evt. interviewperson til “Stemmer fra værftet” og kontakte dig med det formål.

Vi kan undtagelsesvis og i begrænset omfang vælge at sende dig email vedrørende andre værftshistoriske initiativer, som vi tror kan have din interesse, herunder om Værftsmuseet Helsingør. Du kan altid frabede dig yderlige emails af denne karakter.

Hvem deler vi dine data med?

Dine data kan deles mellem medlemmerne af projektgruppen, til praktiske formål som f.eks. at kontakte dig og lave aftale om interview.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine data til nogen udenfor projektgruppen. Får vi en forespørgsel om et relevant formål, f.eks. fra en forskere med interesse i værftshistorie, vil vi altid bede dig om lov, inden vi evt. videregiver dine kontaktoplysninger.

Vi videregiver aldrig dine data til kommercielle formål.

Kan du få slettet dine data igen?

Naturligvis. Det kan skete ved at skrive til kontakt@stemmerfravaerftet.dk

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Indtil projektet er slut om ca. 3 år. Derefter kan vi spørge dig, om vi må gemme dine data permanent i vores database over tidligere værftsansatte. Det gør vi naturligvis kun hvis du svarer positivt tilbage.

Cookies

Der anvendes kun ganske få cookies på dette web-sted, som er nødvendige for sidens funktion. Ingen af disse kan føres tilbage til dig som person. Vi opsamler ingen informationer til reklameformål.