Projektgruppen

Projektgruppen for Stemmer fra værftet består af:

Iben Vyff, historiker, ph.d.

Iben er leder af afdelingen for Kulturav på Museerne Helsingør, og har tidligere forsket i hverdagsliv, køn, identitet og historiebrug. Hun har stor erfaring med museumsarbejde. Iben er projektleder for “Stemmer fra værftet” og er i projektperioden tilknyttet forskningsgruppen “Erindring og fortidsbrug” ved Roskilde Universitet.

Anne Brædder, historiker, ph.d.

Anne er tilknyttet forskningsgruppen “Erindring og fortidsbrug” ved Roskilde Universitet. Hun har forsket i arbejderhistorie, kvindehistorie og menneskers erindringsarbejde og fortidsbrug. Anne har også arbejdet med udstillingsarbejde på forskellige museer..

Amanda Josefine Lohmann Jacobsen, historiker

Amanda har skrevet speciale om værftserindringer: Performance af erindringer og kønnede erfaringer på værfter – en udfoldelse af den eksisterende værftshistorie og er tilknyttet projektet som projektmedarbejder.

Anette Warring, historiker, ph.d.

Anette er professor i historie ved Roskilde Universitet og leder af forskningsgruppen “Erindring og fortidsbrug”. Hun har især forsket i og skrevet en lang række bøger og artikler om erindringspolitik og historiebrug, eksempelvis i relation til besættelsestiden.  

Bo Søby Kristensen, historiker, direktør

Bo har mange års erfaring med kommunikation og projektstyring, både som ansat og som direktør i eget bureau. Han er partner og medstifter af Operate Experience, som har specialiseret sig i digitalt drevet oplevelsesbaseret formidling.

Samarbejdspartnere

“Stemmer fra værftet” er et samarbejde mellem:

Værftsmuseet Helsingør

Værftsmuseet holder til i en lille del af de bevarede lokaler fra Helsingør Værft, og fortæller om værftets historie gennem genstande, fotos, film og dokumenter, og med hjælp fra en række vores aktive frivillige, hvoraf de fleste er tidligere ansatte på værftet.

Værftsmuseet arbejder med en langsigtet plan om fornyelse, som indebærer at vi med tiden også formidler den nationale værftshistorie. “Stemmer fra værftet” er en del af denne plan. Uddrag af de indsamlede interviews vil komme til at indgå i museets formidling.

Værftsmuseet er en del af det statsanerkendte Museerne Helsingør, og er underlagt museumslovens krav til professionel museumsdrift, herunder kravet om både at forske og formidle.

Du kan se mere om Værftsmuseet på: https://helsingormuseer.dk/vaerftsmuseet/

Erindring og historiebrug, RUC

Gruppen forsker i, hvordan mennesker bruger fortid i forskellige sociale, tidslige og rumlige sammenhænge til forskellige formål. Herunder hvordan mennesker sammenfletter deres personlige livshistorier i forskellige erindringsfællesskaber. Gruppen beskæftiger sig med de processer, der afgør, hvad der huskes og glemmes, og med disse processers magtmæssige implikationer.

Forskningsgruppen, som blev dannet i 2010, deltager i forskningsprojekter og netværk sammen med danske og udenlandske forskere. Læs mere her.

Operate Experience

Operate Experience er et kommunikationsbureau, som har specialiseret sig i digitale oplevelser. Bureauet har udviklet og leveret løsninger til en række museer, som tilbyder de besøgende underholdning og læring på en involverende måde.

Som en del af “Stemmer fra værftet” vil Operate Experience være med til at afprøve formidlingen af de indsamlede erindringer som en naturlig del af museumsudstillingen.

Læs mere om Operate Experience her.

Velux Fonden

“Stemmer fra værftet” er gjort muligt af en bevilling fra VELUX FONDENs Museumsprogram. Læs mere om Museumsprogrammet her.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til “Stemmer fra værftet” eller vil i kontakt med projektgruppen, kan du altid skrive til os via email: kontakt@stemmerfravaerftet.dk